odtlačok

Inštitút pre kvalitu a inovácie v domácej starostlivosti gGmbH (IQH)
Konrad-Zuse-Str. 3a
66115 Saarbrucken
zastúpená generálnym riaditeľom Fredericom Seebohmom (kontakt: geschaeftsfuehrung@iqh-institut.de)

Zodpovedný dozorný orgán: daňový úrad v Saarbückene

Podľa § 5 TMG:
Inštitút pre kvalitu a inovácie v domácej starostlivosti gGmbH (IQH)
Konrad-Zuse-Str. 3a
66115 Saarbrucken

Reprezentovaný:
Frederic Seebohm

Kontakt
E-mail: info@iqh-institut.de

Registrovať záznam:
Registrový súd Saarbrücken
Registračné číslo: HRB 105178

Za obsah zodpovedá podľa § 55 ods. 2 RStV:
Inštitút pre kvalitu a inovácie v domácej starostlivosti gGmbH (IQH)
Konrad-Zuse-Str. 3a
66115 Saarbrucken
zastúpená generálnym riaditeľom Fredericom Seebohmom

Poznámka k urovnávaniu sporov v EÚ:
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Obrázky
Copyright by Depositphotos

Vylúčenie zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď je známa vedomosť o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

autorské práva
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.

sk_SKSlovak