отпечатък

Институт за качество и иновации в домашните грижи gGmbH (IQH)
Konrad-Zuse-Str. 3а
66115 Саарбрюкен
представлявано от управляващия директор Фредерик Зеебом (контакт: geschaeftsfuehrung@iqh-institut.de)

Отговорен надзорен орган: данъчна служба в Саарбюкен

Съгласно § 5 TMG:
Институт за качество и иновации в домашните грижи gGmbH (IQH)
Konrad-Zuse-Str. 3а
66115 Саарбрюкен

Представен от:
Фредерик Зеебом

Контакт
Имейл: info@iqh-institut.de

Запис в регистъра:
Регистър съд Саарбрюкен
Регистрационен номер: HRB 105178

Отговорен за съдържанието съгласно § 55, абз. 2 RStV:
Институт за качество и иновации в домашните грижи gGmbH (IQH)
Konrad-Zuse-Str. 3а
66115 Саарбрюкен
представлявано от управителя Фредерик Зеебом

Бележка относно уреждането на спорове в ЕС:
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Снимки
Автор от Depositphotos

Опровержение

Отговорност за съдържание
Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници съгласно раздел 7, параграф 1 от германския Закон за телемедиите (TMG). Съгласно §§ 8 до 10 TMG обаче, ние като доставчик на услуги не сме длъжни да наблюдаваме предадена или съхранена информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Но отговорността в това отношение е възможна само от момента, в който е известно за конкретно нарушение на закона. Веднага щом разберем за нарушения на закона, незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки
Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги е отговорен за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не беше разпознато по време на свързването. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни доказателства за нарушение. Веднага щом разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такива връзки.

Авторско право
Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от операторите на сайта, са предмет на германския закон за авторското право. Копирането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на авторското право изисква писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянията и копията на този сайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, се спазват авторските права на трети страни. По-специално съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако все пак разберете за нарушение на авторски права, ви молим да ни информирате съответно. Веднага щом разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.

bg_BGBulgarian